02/03/2022

De Lijn en WACS gaan helemaal voor groen

Onze klant De Lijn koopt sinds 2019 geen klassieke dieselbussen meer aan. In de centrumsteden wil de Vlaamse vervoersmaatschappij tegen 2025 louter elektrisch rijden. WACSonline draagt hier graag zijn steentje bij. De doelstelling is samen het onderhoud en de reparatie van deze bus-vloot te optimaliseren en dit groener, mobieler en goedkoper. Zo is De Lijn in West- en Oost-Vlaanderen in zijn werkplaatsen aan de slag gegaan met ons monteurscherm, waarbij de papieren werkfiche vervangen wordt door de digitale.  

Met het elektrisch rijden houdt De Lijn rekening met de invoering en uitbreiding van Lage Emissie Zones (LEZ) in diverse Vlaamse steden en ondersteunen ze de klimaatplannen van Europa, Vlaanderen en diverse steden en provincies.

“Om ons voertuigenpark te elektrificeren”, zegt Pieter Dedeckers van De Lijn, “vervangen we tussen nu en 2024 ruim 1.200 bussen door deels hybride en maar vooral volledig elektrische bussen. De vervanging van de bussen zal in twee grote golven verlopen. We bouwen nog beperkt verder op de gekende technologie van hybride bussen en tegelijk intensiveren ze de investeringen in systemen van elektrische bussen.”

Monteurscherm in werkplaatsen De Lijn

Al deze bussen worden via WACSonline opgevolgd voor onderhoud en reparatie. Er wordt preventief gepland waarbij ook de onderdelen op tijd ter plaatse zijn. Ons programma werd enige tjjd geleden uitgebreid met het monteurscherm of de digitale werkfiche. Deze vervangt het papieren werkorder. Bij De Lijn hanteren ze ons monteurscherm sinds kort in de werkplaatsen van West- en Oost-Vlaanderen.