17/11/2021

De Lijn gaat helemaal voor groen met E-bussen

Onze klant De Lijn koopt sinds 2019 geen klassieke dieselbussen meer aan. In de centrumsteden is de doelstelling om tegen 2025 louter elektrisch rijden.

Dit kan met elektrische voertuigen of met hybride voertuigen die op elektrische motor draaien in de stadscentra.

Zo houdt De Lijn rekening met de invoering en uitbreiding van Lage Emissie Zones (LEZ) in diverse Vlaamse steden en ondersteunen ze de klimaatplannen van Europa, Vlaanderen en diverse steden en provincies.